Timmerwerkzaamheden

Indien noodzakelijk verrichten wij alle timmerwerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden bij het vervangen van een rieten dak. Daarbij kunt u denken aan het vervangen van panlatten, sporen, knelplanken en hanenbalken.

Wanneer u besluit een dichte kapconstructie aan te brengen kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

Ook kunt u bij ons terecht voor het dekken van tuinhuisjes en het plaatsen van dakramen, dakkapellen, deurkapellen, dakdoorvoeren en uilenborden.

Tevens binden wij gevels en schuren aan met riet, eventueel met strokruizen.


Dakconstructies

De traditionele open constructie

De open constructie bestaat uit een sporen kap waarop panlatten bevestigd zijn. Vervolgens wordt hierop het riet gebonden. Deze techniek wordt van oudsher toegepast.

Om het riet met deze techniek te kunnen aanbrengen, is de voorwaarde dat er ruimte moet zijn tussen de panlatten en de onderconstructie. Tevens is dit belangrijk voor een goede ventilatie wat de levensduur van de rieten kap verlengd.

open dakconstructie

Bij deze kapconstructie is de rietlaag niet isolerend. Bij het vervangen van een bestaande rieten kap is men niet gebonden aan de minimale RC-waarde van 2,5. Om bij nieuwbouw aan de wettelijk gestelde minimale RC-waarde te voldoen, zal de kap van onderen geïsoleerd moeten worden. Hierbij moet er ruimte blijven tussen het rietpakket en de isolatie om voldoende ventilatie te kunnen waarborgen. Goede ventilatie verlengd de levensduur van de rieten kap.

De gesloten constructie

De gesloten constructie bestaat uit beplating waarop het riet geschroefd wordt. Hiervoor gebruiken wij spanobeplating. Deze constructie is brandvertragend, wat als voordeel heeft dat u een lagere opstalverzekering kunt afsluiten. Daarnaast is het dak tochtdicht.

De gesloten constructie heeft een RC-waarde van 1,5. Dit is een hogere RC-waarde dan bij een traditionele open constructie. Dit is wettelijk gezien bij bestaande bouw voldoende. Om bij nieuwbouw de wettelijk gestelde RC-waarde van 2,5 te bereiken zal het dak aanvullend geïsoleerd moeten worden.

gesloten dak constructie

De stookkosten bij een gesloten constructie zijn lager in vergelijking met een open constructie.

Omdat er tussen de rietlaag en de beplating geen ventilatie kan plaats vinden, dient de rietlaag aan de buitenkant vrij gehouden te worden van algen en mossen. Hierdoor heeft het rietpakket beter de kans te drogen, wat de levensduur van het rieten dak verlengd.

renovatie onderhoud rieten dak